Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița - cod SMIS 2014+ 102329
Situl Natura 2000 ROSCI0228 Șindriliţa
protejăm şi conservăm biodiversitatea
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Protejăm şi conservăm biodiversitatea în ROSCI0228 Șindrilița
SPECII
Implementarea proiectului va contribui atât la menținerea stării de conservare e habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și avantajelor rezultate din menținerea și păstrarea biodiversității actuale ale ariei protejate.
EVENIMENTE
Proiectul urmărește și creşterea gradului de educaţie şi conştientizare a importanţei sitului Natura 2000 ROSCI0228 Şindriliţa şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale şi a altor grupuri ţintă relevante în zona sitului.
Anunt 2
3 Jun 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Șindrilița – proiect situat în localitățile Nereju și Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea …
continuare

Anunt public
31 May 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Șindrilița – proiect situat în localitățile Nereju și Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea …
continuare

Prezentare elevi de la Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, localitatea Vrîncioaia (23.11.2018)
29 Nov 2018

În data de 23.11.2018, la Şcoala Gimnazială „Neculai Jecheanu”, din localitatea Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia, a avut loc o nouă întâlnire cu un nou grup de elevi din ciclul gimnazial pentru a li se prezenta importanţa educaţiei ecologice în formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice. Au participat 20 de elevi din …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu” Vrîncioaia (16.11.2018)
23 Nov 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică în rândul elevilor este, de fapt, o educaţie pentru viaţă menită să facă faţă problemelor şi ameninţărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi …
continuare

INIȚIATIVE LOCALE
Proiectul va asigura și creşterea capacităţii de gestionare a sitului Natura 2000 ROSCI0228 Șindriliţa.
Clip video – Protejați ursul brun URSUS ACTOS, specie de interes comunitar!
13 Jan 2019

Clip video – Protejați ursul brun URSUS ACTOS, specie de interes comunitar!

Clip video – Habitatul Păduri de fag Luzulo–Fagetum – protejați habitatele din situl Șindrilița!
13 Jan 2019

Clip video – Habitatul Păduri de fag Luzulo–Fagetum – protejați habitatele din situl Șindrilița!

Recomandări
11 Dec 2017

Recomandăm: Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate

Parteneriate media
11 Dec 2017

Întreaga iniţiativă s-a bucurat de la bun început de aprecierea şi sprijinul mass media, fiind încheiate acorduri de parteneriat în vederea promovării activităților din cadrul proiectului. Astfel, prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (fie că este vorba despre articole, ştiri, participare la evenimentele de promovare a proiectului sau …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro