Prezentari in scoli
Prezentare elevi de la Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, localitatea Vrîncioaia (23.11.2018)
29 Nov 2018

În data de 23.11.2018, la Şcoala Gimnazială „Neculai Jecheanu”, din localitatea Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia, a avut loc o nouă întâlnire cu un nou grup de elevi din ciclul gimnazial pentru a li se prezenta importanţa educaţiei ecologice în formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice. Au participat 20 de elevi din …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu” Vrîncioaia (16.11.2018)
23 Nov 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică în rândul elevilor este, de fapt, o educaţie pentru viaţă menită să facă faţă problemelor şi ameninţărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (12.10.2018)
20 Oct 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul. Acest motiv a stat …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Copiii, din fragedă copilărie, trebuie să fie educați în spiritul respectului față de natură şi dezvoltării unei relații de armonie cu mediul înconjurător, deoarece acesta reprezintă un mecanism viu de a cărui bună funcționare depinde întreaga activitate umană. Educația ecologică şi conturarea deprinderilor de a prețui şi respecta mediul înconjurător …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău (28.09.2018)
8 Oct 2018

În data de 28.09.2018, a fost organizată cea de-a doua întâlnire de educaţie realizată prin proiect în Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău din localitatea Vetreşti-Herăstrău, comuna Nistoreşti, jud. Vrancea. Printre cei 20 de elevi care au luat parte s-au numărat elevi participanţi ai primei întâlniri organizată în şcoală, cât şi participanţi noi. …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (21.09.2018)
30 Sep 2018

În data de 21.09.2018, Ocolul Silvic Năruja, în calitate de promotor de proiect, a organizat cea de-a doua întâlnire de educație şi conștientizare pentru un nou grup de 20 de elevi din clasele V-VIII ai Şcolii Gimnaziale Nistoreşti, judetul Vrancea. Obiectivul întâlnirii a vizat creșterea nivelului de educație și conștientizare …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

Educaţia ecologică este educaţie pentru viaţă. Aceasta a fost concluzia celei de-a doua activităţi de informare şi conştientizare a cadrelor didactice realizată în cadrul proiectului, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din localitatea Nereju, situată în apropierea sitului Şindriliţa. Întâlnirea a avut ca scop informarea celor 10 profesori participanţi cu privire …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Şindriliţa, am realizat o prezentare pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” din satul Nereju, situat în zona de munte a judeţului Vrancea. Pentru cei 20 de copii din clasele a VI-a şi a VII-a, întâlnirea s-a dovedit utilă …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 Jun 2018

Cea de-a treia întâlnire cu elevii realizată în cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Şindriliţa a fost organizată la Şcoala Gimnazială Nereju Mic, pentru 20 de copii din clasele a VII-a şi a VIII-a. Discuţiile au fost purtate într-un limbaj accesibil elevilor, iar filmele scurte, …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău (30.05.2018)
13 Jun 2018

La Şcoala Gimnazială din Vetreşti-Herăstrău, comuna Nistoreşti, a avut loc cea de-a doua întâlnire cu elevii realizată în cadrul programului educativ al proiectului, cu scopul informării privind situl Şindriliţa şi conservarea biodiversităţii din interiorul acestuia. Prezentarea a fost prilejul ca elevii participanţi, din clasele V-VIII, să afle pentru prima dată …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nistoreşti (30.05.2018)
13 Jun 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare realizată prin proiect, am organizat o prezentare pentru 10 profesori ai Şcolii Gimnaziale din satul Nistoreşti, privind măsurile de protecție a biodiversității şi importanţa ariei naturale Şindriliţa. Prezentarea a pus accentul pe necesitatea construirii unui parteneriat informal între echipa de implementare a proiectului …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (30.05.2018)
13 Jun 2018

Ce este biodiversitatea? Ce este o arie naturală protejată? Unde se află situl Şindriliţa şi de ce este el important? La aceste întrebări au găsit răspuns elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti pe parcursul primei întâlniri de informare organizate în cadrul programului educativ al proiectului. Având ca temă protejarea biodiversităţii din situl …
continuare

Prezentări în școli
11 Dec 2017

Creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor și al cadrelor didactice din comunele Nistorești și Nereju este esenţial pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine urmărite prin proiect. Importanța cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro