Evenimente
Anunt 2
3 Jun 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Șindrilița – proiect situat în localitățile Nereju și Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea …
continuare

Anunt public
31 May 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Șindrilița – proiect situat în localitățile Nereju și Nistorești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea …
continuare

Prezentare elevi de la Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, localitatea Vrîncioaia (23.11.2018)
29 Nov 2018

În data de 23.11.2018, la Şcoala Gimnazială „Neculai Jecheanu”, din localitatea Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia, a avut loc o nouă întâlnire cu un nou grup de elevi din ciclul gimnazial pentru a li se prezenta importanţa educaţiei ecologice în formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice. Au participat 20 de elevi din …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu” Vrîncioaia (16.11.2018)
23 Nov 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică în rândul elevilor este, de fapt, o educaţie pentru viaţă menită să facă faţă problemelor şi ameninţărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (12.10.2018)
20 Oct 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul. Acest motiv a stat …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nereju Mic (12.10.2018)
18 Oct 2018

Realizarea obiectivelor educaţiei ecologice în cadrul proiectului s-a făcut atât prin sesiuni de educaţie, conştientizare, informare, cât şi prin excursiile tematice în urma cărora constatăm că elevii  acumulează un bagaj de cunoştinţe şi de abilităţi în stare să-i determine să acţioneze în vederea protejării mediului. Atunci când învăţarea depăşeşte spaţiul …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Copiii, din fragedă copilărie, trebuie să fie educați în spiritul respectului față de natură şi dezvoltării unei relații de armonie cu mediul înconjurător, deoarece acesta reprezintă un mecanism viu de a cărui bună funcționare depinde întreaga activitate umană. Educația ecologică şi conturarea deprinderilor de a prețui şi respecta mediul înconjurător …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Pentru o mai bună cunoaştere a naturii şi dezvoltarea unei atitudini ecologice sănătoase, am organizat o excursie tematică cu rolul de a răspunde nevoii copiilor de a călători, de a intra în contact direct cu natura desfăşurând activităţi recreative şi instructive. Astfel, am realizat legătura dintre teorie şi practică, prin …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău (28.09.2018)
8 Oct 2018

În data de 28.09.2018, a fost organizată cea de-a doua întâlnire de educaţie realizată prin proiect în Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău din localitatea Vetreşti-Herăstrău, comuna Nistoreşti, jud. Vrancea. Printre cei 20 de elevi care au luat parte s-au numărat elevi participanţi ai primei întâlniri organizată în şcoală, cât şi participanţi noi. …
continuare

Întâlnire de consultare publică (01.10.2018)
7 Oct 2018

În data de 01.10.2018, la sediul Ocolului Silvic Năruja, a avut loc întâlnirea de conștientizare și consultare publică privind stadiul realizării studiilor specifice de fundamentare a planului de management aferent sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița. La acest eveniment au participat factorii de interes, salariaţi ai Ocolului Silvic …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Vetreşti-Herăstrău, com. Nistoreşti (28.09.2018)
4 Oct 2018

Excursia tematică și-a dovedit utilitatea şi de această dată prin entuziasmul manifestat de cei 10 elevi din clasele VI-VIII în a înţelege necesitatea de a proteja biodiversitatea şi adopta, cu precădere, un comportament ecologic faţă de situl comunitar Şindriliţa. Activitățile s-au desfășurat într-o poiană largă situată pe unul dintre dealurile …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (21.09.2018)
30 Sep 2018

În data de 21.09.2018, Ocolul Silvic Năruja, în calitate de promotor de proiect, a organizat cea de-a doua întâlnire de educație şi conștientizare pentru un nou grup de 20 de elevi din clasele V-VIII ai Şcolii Gimnaziale Nistoreşti, judetul Vrancea. Obiectivul întâlnirii a vizat creșterea nivelului de educație și conștientizare …
continuare

Infopunct Nistoreşti (14.09.2018)
29 Sep 2018

Mai târziu poate fi prea târziu, în ceea ce priveşte protejarea diversităţii biologice din aria naturală Şindriliţa! Aceasta a fost deviza pe care am transmis-o tuturor celor care ne-au vizitat infopunctul din cadrul festivalului tradiţional din Nistoreşti. Scopul acesteia a fost de a-i conştientiza pe participanţi asupra importanţei elaborării unui …
continuare

Infopunct Nereju (08.09.2018)
28 Sep 2018

Cu ocazia târgului tradiţional organizat de Sfânta Maria Mică, echipa noastră a revenit în mijlocul comunităţii locale din Nereju, localitate pe teritoriul administrativ al căreia este situată aria naturală Şindriliţa, pentru a prezenta vizitatorilor valoarea ecologică a sitului şi importanţa activităţilor derulate prin proiect pentru conservarea speciilor de animale sălbatice …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti (21.09.2018)
21 Sep 2018

Excursia tematică, din data de 21.09.2018, la care au participat 10 elevi din clasele V-VIII din cadrul Şcolii Gimnaziale Nistoreşti din localitatea Nistoreşti, a fost o formă a activităţii practic-aplicative care a susţinut şi a întregit cunoştinţele teoretice ale elevilor într-un mod plăcut şi agreat de aceştia. Copiii au fost …
continuare

Infopunct Nistoreşti (29.08.2018)
10 Sep 2018

Desfăşurat pe un platou natural din comuna Nistoreşti, festivalul local organizat în zi de sărbătoare creştină (Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul) a fost o bună ocazie pentru realizarea unui nou infopunct de conștientizare a vizitatorilor în ceea ce priveşte impactul negativ al omului asupra mediului natural de viaţă al speciilor …
continuare

Infopunct Nereju (15.08.2018)
28 Aug 2018

Unde se află aria naturală Şindriliţa? De ce este nevoie de protejarea biodiversităţii din interiorul acesteia? Există activităţi prin care localnicii, agenţii economici sau alți factori riscă să deterioreze sau să distrugă mediul de viaţă al speciilor protejate din sit? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care au aflat răspuns …
continuare

Materiale de comunicare realizate în cadrul proiectului
19 Jul 2018

Afiș Broșură Pliant A4 Pliant A5 Calendar 2019 Roll-up model 1 Roll-up model 2

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

Educaţia ecologică este educaţie pentru viaţă. Aceasta a fost concluzia celei de-a doua activităţi de informare şi conştientizare a cadrelor didactice realizată în cadrul proiectului, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din localitatea Nereju, situată în apropierea sitului Şindriliţa. Întâlnirea a avut ca scop informarea celor 10 profesori participanţi cu privire …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Şindriliţa, am realizat o prezentare pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” din satul Nereju, situat în zona de munte a judeţului Vrancea. Pentru cei 20 de copii din clasele a VI-a şi a VII-a, întâlnirea s-a dovedit utilă …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 Jun 2018

Cea de-a treia întâlnire cu elevii realizată în cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Şindriliţa a fost organizată la Şcoala Gimnazială Nereju Mic, pentru 20 de copii din clasele a VII-a şi a VIII-a. Discuţiile au fost purtate într-un limbaj accesibil elevilor, iar filmele scurte, …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău (30.05.2018)
13 Jun 2018

La Şcoala Gimnazială din Vetreşti-Herăstrău, comuna Nistoreşti, a avut loc cea de-a doua întâlnire cu elevii realizată în cadrul programului educativ al proiectului, cu scopul informării privind situl Şindriliţa şi conservarea biodiversităţii din interiorul acestuia. Prezentarea a fost prilejul ca elevii participanţi, din clasele V-VIII, să afle pentru prima dată …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nistoreşti (30.05.2018)
13 Jun 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare realizată prin proiect, am organizat o prezentare pentru 10 profesori ai Şcolii Gimnaziale din satul Nistoreşti, privind măsurile de protecție a biodiversității şi importanţa ariei naturale Şindriliţa. Prezentarea a pus accentul pe necesitatea construirii unui parteneriat informal între echipa de implementare a proiectului …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (30.05.2018)
13 Jun 2018

Ce este biodiversitatea? Ce este o arie naturală protejată? Unde se află situl Şindriliţa şi de ce este el important? La aceste întrebări au găsit răspuns elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti pe parcursul primei întâlniri de informare organizate în cadrul programului educativ al proiectului. Având ca temă protejarea biodiversităţii din situl …
continuare

Infopuncte
11 Dec 2017

Prin intermediul unui eveniment cu 10 info-puncte (opriri) tip caravană mobilă, dedicat publicului larg, va fi îndeplinit un ansamblu de funcții (informare, socializare, motivație, dialog, educație, promovarea culturii, distracție şi integrare), toate cu scopul educării și conștientizării comunităţilor din zona ariei protejate, dar şi din proximitatea acesteia, asupra importanţei conservării …
continuare

Excursii tematice
11 Dec 2017

Una dintre cele mai eficiente metode pentru a asigura receptarea corectă a mesajului legat de importanța sitului este chiar vizitarea acestuia de către elevi, în cadrul a 10 excursii tematice. Astfel, aceştia vor putea înţelege mult mai uşor necesitatea conservării biodiversității, faptul că trebuie să își asume responsabilitatea protejării mediului …
continuare

Prezentări în școli
11 Dec 2017

Creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor și al cadrelor didactice din comunele Nistorești și Nereju este esenţial pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine urmărite prin proiect. Importanța cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, …
continuare

Conștientizare și informare
11 Dec 2017

Acţiunile propriu-zise din cadrul proiectului sunt absolut necesare, însă valoarea adăugată a proiectului este şi ea deosebit de importantă şi este reprezentată de reorientarea comportamentului membrilor comunităţilor din zonă, de educarea favorabilă, în spiritul protecţiei mediului (ecoturism) și în scopul înţelegerii necesităţii de a proteja şi conserva speciile şi habitatele …
continuare

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița” cod SMIS 2014+ 102329
2 Nov 2017

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului și custode al ariei protejate, a susținut o conferință la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița”. Este un proiect ce va fi implementat pe o perioadă …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro