Excursii tematice
Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nereju Mic (12.10.2018)
18 Oct 2018

Realizarea obiectivelor educaţiei ecologice în cadrul proiectului s-a făcut atât prin sesiuni de educaţie, conştientizare, informare, cât şi prin excursiile tematice în urma cărora constatăm că elevii  acumulează un bagaj de cunoştinţe şi de abilităţi în stare să-i determine să acţioneze în vederea protejării mediului. Atunci când învăţarea depăşeşte spaţiul …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Pentru o mai bună cunoaştere a naturii şi dezvoltarea unei atitudini ecologice sănătoase, am organizat o excursie tematică cu rolul de a răspunde nevoii copiilor de a călători, de a intra în contact direct cu natura desfăşurând activităţi recreative şi instructive. Astfel, am realizat legătura dintre teorie şi practică, prin …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Vetreşti-Herăstrău, com. Nistoreşti (28.09.2018)
4 Oct 2018

Excursia tematică și-a dovedit utilitatea şi de această dată prin entuziasmul manifestat de cei 10 elevi din clasele VI-VIII în a înţelege necesitatea de a proteja biodiversitatea şi adopta, cu precădere, un comportament ecologic faţă de situl comunitar Şindriliţa. Activitățile s-au desfășurat într-o poiană largă situată pe unul dintre dealurile …
continuare

Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti (21.09.2018)
21 Sep 2018

Excursia tematică, din data de 21.09.2018, la care au participat 10 elevi din clasele V-VIII din cadrul Şcolii Gimnaziale Nistoreşti din localitatea Nistoreşti, a fost o formă a activităţii practic-aplicative care a susţinut şi a întregit cunoştinţele teoretice ale elevilor într-un mod plăcut şi agreat de aceştia. Copiii au fost …
continuare

Excursii tematice
11 Dec 2017

Una dintre cele mai eficiente metode pentru a asigura receptarea corectă a mesajului legat de importanța sitului este chiar vizitarea acestuia de către elevi, în cadrul a 10 excursii tematice. Astfel, aceştia vor putea înţelege mult mai uşor necesitatea conservării biodiversității, faptul că trebuie să își asume responsabilitatea protejării mediului …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro