Descriere geografica

Aria naturală a sitului de importanță comunitară ROSCI0228 Șindrilița se află într-o zonă sălbatică din partea vestică a judeţului Vrancea (aproape de limita cu județele Buzău și Covasna), pe teritoriul comunelor Nereju și Nistorești, în apropierea drumului județean DJ205D, care leagă satul Paltin de Nereju Mic. Suprafața sitului este de 870 ha, iar pe teritoriul suprapus unui bazin forestier constituit din grohotișuri fosile acoperite de molidișuri și brădete se regăsește și zona numită de localnici „șindrilița – Afinișul”, cu habitate bogate în fânețe și afinișuri compacte.

Din punctul de vedere al geologiei, întregul sit se suprapune peste arealul flișului Carpaților de Curbură, asemănător Carpaților Orientali (cu o structură geologică formată prin alternarea de gresii, marne și argile), la care se adaugă flișul bituminos, fracturat în falii, dintre care cea mai importantă, Zăbala, se continuă cu falia Focșani – Nămoloasa – Galați – Tulcea. Toate aceste caracteristici se traduc printr-un peisaj cu linii domoale ale culmilor și pante de 20-30o. În plus, aria protejată se suprapune și peste zona cu activitate seismică maximă a Vrancei, originea cutremurelor fiind în principal tectonică, iar adâncimea epicentrelor fiind situată între 70-80 km și 170-200 km, cu magnitudini maxime de 7,5 grade Richter (26 octombrie 1802).

Solurile cele mai răspândite în regiunea Munților Vrancei sunt cambisolurile, soluri brun-acide, de aceea vegetația este în principal de păduri de fag cu amestec de conifere în zonele mai joase și păduri de conifere în zonele mai înalte (peste 1400 m).

În ceea ce priveşte hidrologia, rocile care formează acestă regiune muntoasă sunt dure sau semidure și din această cauză sunt slab permeabile, cu infiltrație redusă, astfel că precipitațiile se scurg de pe versanți și contribuie la alimentarea râurilor (principala arteră hidrografică fiind râul Zăbala). Din acest motiv, există riscul apariţiei viiturilor și a secetei, iar apele subterane sunt caracterizate prin debite bogate și constante, în unele zone transformându-se în ape minerale, îmbogățite cu săruri de concentrație 0,5 g/l.

Zonei îi este specific climatul montan de tipul culmilor și masivelor muntoase joase, cu temperaturi mai scăzute, umiditate ridicată și cantități bogate de precipitații, perioade prelungite de îngheț și brumă, inversiuni de temperatură frecvente și fenomene meteorologice periculoase.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro