Rezultate

Rezultate propuse a fi realizate prin proiect:

1 SIT NATURA 2000 CU ADMINISTRATOR/CUSTODE OPERATIONAL CU OBIECTIVE DE CONSERVARE ACTIVE
1 PLAN DE MANAGEMENT REALIZAT
1 SIT CE BENEFICIAZA DE PLAN DE MANAGEMENT APROBAT
1 SIT NATURA 2000 CU ADMINISTRATOR/CUSTODE OPERATIONAL
1 Raport privind analiza socio-economica a teritoriului pe care se desfasoara situl ROSCI0228 Sindrilita
1 Studiu privind mediul abiotic si formele de proprietate de pe teritoriul sitului ROSCI0228 Sindrilita
1 Harta formelor de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul acoperit de situl ROSCI0228 Sindrilita
6 Harti privind mediul abiotic (harta geologica, harta pedologica, harta hidrografica, harta geomorfologica, harta densitatii fragmentarii
1 Studiu privind inventarierea habitatelor si speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0228 Sindrilita
1 Studiu privind evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din ROSCI0228 Sindrilita
4 Harti de distributie a speciilor de interes comunitar de pe teritoriul sitului ROSCI0228 Sindrilita
3 Harti de distributie a habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul sitului ROSCI0228 Sindrilita
1 Studiu de inventariere a speciilor Canis lupus si Ursus arctos pe teritoriul sitului ROSCI0228 Sindrilita
2 Harti de distributie a speciilor Canis lupus si Ursus arctos pe teritoriul sitului ROSCI0228 Sindrilita
Studiu privind amenintarile actuale si potentiale si a activitatilor antropice cu impact asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din
situl ROSCI0228 Sindrilita
1 Studiu privind masurile de management/conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din situl ROSCI0228 Sindrilita
1 Studiu privind metodologiile si protocoalele de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara din
situl ROSCI0228 Sindrilita
1 Baza de date geospatiala functionala
1 plan de management realizat si avizat
5 evenimente de informare
1 pagina web
1 pagina facebook
10 prezentari in scoli cu aproximativ 200 de participanti elevi
10 excursii tematice cu maxim 110 participanti total
2 prezentari cu aproximativ 20 participanti cadre didactice
10 info-puncte cu aproximativ 300 de vizitatori
2 filme scurte de tip reclama de maxim 2 minute
2 cursuri de instruire GIS si biodiversitate
1 (unul) sistem informatic alcatuit din componente hard si soft
1 (unul) set de echipamente IT/electronice si soft utilizate pentru monitorizarea starii de conservare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro