Habitate

DESCRIEREA HABITATELOR VIZATE DE PROIECT:

6520 – Fânețe montane – sunt cele mai reprezentative tipuri de pajiști de pe teritoriul Carpaților și sunt reprezentate de o biodiversitate ridicată, caracterizată în principal prin numeroase specii de plante protejate de lege și nevertebrate.

9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum – sunt păduri de făgete pure sau de făgete amestecate cu conifere și apar în etajul altitudinal 500-1400 m. Speciile din stratul ierbos sunt Luzula luzuloides, Polytrichum juniperinum, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus și Hieracium rotundatum.

9410 – Păduri acidofile de molid Picea abies din etajul montan – Sunt pădurile de molid sau molid și brad din etajele înalte, montan superioare. Pădurile apar pe un substrat scheletic, de la altitudinea de 1000 m până la limita etajului subalpin, 1850 m.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro