Comunitate
11 Dec 2017

Comunităţile locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea sitului (locuitorii comunelor, agricultori, pescari, asociaţii ale agricultorilor, fermierilor, propietarilor de terenuri etc.) percep statutul de sit Natura 2000 ca aducând mai degrabă restricţii pentru proprietăţile pe care le deţin şi pentru exploatarea resurselor naturale ale zonei.

Astfel, reprezentanţii comunităţilor locale au în prezent un nivel de conştientizare redus referitor la această temă, de aceea motivaţia acestora de a face schimbări poate rezulta doar din înţelegerea beneficiilor pe care un sit Natura 2000 şi conservarea naturii le pot aduce pe termen mediu şi lung. De asemenea, posibilitatea plăţii unor compensaţii în situri Natura 2000 şi avantajele materiale ale respectării măsurii agro-mediu oferă o motivare capabilă pentru respectarea Planului de management al sitului, deci pentru reuşita implementării proiectului.

Prin urmare, există o serie de acţiuni posibile care să se adreseze intereselor acestora şi să transforme impactul proiectului asupra comunităţilor locale într-unul pozitiv pe toate planurile. Este vorba, pe de o parte, despre activităţi de informare, conştientizare şi educare pentru schimbarea atitudinilor şi a comportamentului şi, pe de altă parte, de implicarea acestora în activităţi şi programe care să aducă beneficii comunităţii locale pe baza statutului de sit Natura 2000.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro