Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Pentru o mai bună cunoaştere a naturii şi dezvoltarea unei atitudini ecologice sănătoase, am organizat o excursie tematică cu rolul de a răspunde nevoii copiilor de a călători, de a intra în contact direct cu natura desfăşurând activităţi recreative şi instructive.

Astfel, am realizat legătura dintre teorie şi practică, prin o excursie tematică, în data de 05.10.2018, ora 13.00, la care au participat 10 elevi din clasa a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju din localitatea Nereju, judeţul Vrancea. Aceştia au fost selectaţi dintre cei care au participat la prezentarea proiectului realizată anterior în şcoală.

Excursia s-a dovedit a fi o modalitate eficientă în îndeplinirea obiectivului proiectului şi anume creșterea nivelului de educație şi conștientizare în rândul elevilor din localitatea Nereju asupra importanței cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special.

Activităţile s-au desfăşurat într-un cadru natural, într-o poiană largă situată la marginea localităţii Nereju. Aici copiii au avut spaţiu suficient pentru a îndeplini diverse sarcini de lucru, pentru a participa la jocuri educative pe tema protejării mediului înconjurător, pe parcursul cărora elevii s-au organizat pe echipe şi au învăţat să lucreze împreună.

Excursia tematică a reprezentat un plus deoarece a fost mult mai flexibilă decât lecţiile ecologice desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu mult entuziasm la aceste acţiuni şi şi-au lărgit orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu natura. Prin intermediul jocurilor, plimbărilor, discuţiilor libere, excursia a stimulat curiozitatea elevilor de a descoperi noi fenomene şi elemente din natură, a încercat să modeleze o atitudine ecologică faţă de natură şi să dezvolte sentimentele de apartenenţă la comunitate şi grijă faţă de mediul înconjurător.

Copiilor li s-a propus, în primul rând, o serie de activităţi de recapitulare a cunoştinţelor legate de protejarea biodiversităţii, caracteristicile şi valoarea naturală a sitului de importanţă comunitară Şindriliţa, precum şi importanţa proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor din sit. Harta tematică realizată prin proiect a fost utilizată în acest scop, astfel încât elevii au putut înţelege mai bine unde este localizată aria protejată şi care sunt speciile de interes comunitar din interiorul acesteia.

Totodată, elevii au acumulat informaţii noi pe tema protejării naturii, ulterior au fost încurajaţi să participe la câteva jocuri educative pe teme ecologice, care să îi ajute să asimileze mai uşor noţiuni şi comportamente adecvate legate de protejarea mediului.

Munca în echipă a fost varianta preferată de a-i implica pe elevi în aceste jocuri, deoarece ea asigură antrenarea tuturor în activităţi. Astfel, au participat în egală măsură atât cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, cât şi colegii lor mai timizi şi nesiguri, care au devenit interesaţi de temele de ecologie, au fost ajutaţi să îşi depăşească anumite temeri, să îşi valorifice creativitatea, imaginaţia şi să acţioneze conştient pentru protejarea naturii.

Jocurile au urmărit testarea vigilenţei, concentrării, vitezei de reacţie, creativitatea, spiritul de echipă, organizarea eficientă şi rapiditatea în executarea sarcinilor de lucru a participanţilor, stimularea spiritului de competiţie, creşterea încrederii în colegi şi îmbunătăţirea comunicării între aceştia. Toate acestea au fost metode prin care elevii au conştientizat faptul că natura este o sursă inepuizabilă de resurse, inclusiv în scop artistic, cu condiţia adoptării unui comportament responsabil pe termen lung faţă de aceasta.

Cei 10 elevi au primit la finalul excursiei tematice materialul suport utilizat în cadrul activitătii (1 hartă tematică), pentru a-l putea consulta oricând doresc să recapituleze informaţiile legate de localizarea şi valoarea naturală a sitului de interes comunitar Şindriliţa. Profesorul care i-a însoţit pe elevi a apreciat utilitatea acestei hărţi tematice ca material didactic în cadrul orelor de dirigenţie, biologie sau geografie, atunci când sunt abordate teme legate de protecţia mediului.

Încă o dată ni s-a confrmat că educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minții cât şi sufletului elevilor, şi, cu ajutorul acestor instrumente interactive, această excursie tematică a avut menirea de a-i ajuta pe copii să iubească, să respecte şi să ocrotească natura cu toate resursele ei.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro