Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nereju Mic (12.10.2018)
18 Oct 2018

Realizarea obiectivelor educaţiei ecologice în cadrul proiectului s-a făcut atât prin sesiuni de educaţie, conştientizare, informare, cât şi prin excursiile tematice în urma cărora constatăm că elevii  acumulează un bagaj de cunoştinţe şi de abilităţi în stare să-i determine să acţioneze în vederea protejării mediului.

Atunci când învăţarea depăşeşte spaţiul băncii de şcoală, când desfăşoară activităţi extracurriculare, lucrează practic şi este antrenat în activităţi de observare, experimentare şi joacă elevul învaţă mult mai temeinic şi eficient. Aceasta a fost menirea organizării a unei excursii tematice, în data de 12.10.2018, pentru elevii din clasele VII-VIII ai Şcolii Gimnaziale Nereju Mic, comuna Nereju, judeţul Vrancea.

Activităţile au avut loc într-un cadru natural, într-o poiană largă situată pe unul dintre dealurile de la marginea localităţii. Excursia tematică a avut un caracter informal, relaxat, constând în implicarea celor 10 elevi, selectaţi din rândul participanţilor la prezentarea proiectului realizată anterior în şcoală, în activităţi de recapitulare a cunoştinţelor şi acumulare a unor informaţii noi, precum şi în jocuri educative pe teme ecologice.

Copiii şi-au manifestat interesul faţă de materialul educativ pus la dispoziţia lor de către echipa de proiect, harta tematică, care i-a ajutat să vizualizeze în spaţiu cu mai multă uşurinţă localizarea ariei protejate în funcţie de teritoriile celor două comune situate în vecinătate (Nistoreşti şi Nereju) şi în funcţie de formele de relief din zonă, pe care aceştia au demonstrat echipei că le cunosc destul de bine. Harta a stârnit în rândul copiilor discuţii şi numeroase întrebări cu privire la motivele pentru care conservarea acestor specii este necesară şi este realizată prin proiect. Echipa i-a ajutat să înţeleagă că rostul protejării unor specii este cel mai adesea legat de diminuarea habitatelor naturale ale acestora şi de scăderea numărului de exemplare, fie într-o regiune anume, fie la nivel internaţional.

Cu această ocazie, copiii au aflat şi de existența Listei Roşii a speciilor pe cale de dispariţie, realizată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, ce reprezintă inventarul stării de conservare a speciilor de animale şi plante, fiind cel mai bun indicator al stării biodiversităţii mondiale. Echipa i-a încurajat să caute informaţii suplimentare online despre conţinutul acestei liste şi să verifice câte specii cunosc dintre cele enumerate şi câte trăiesc inclusiv în România.

Cea de-a doua parte a excursiei tematice a constat în organizarea unor jocuri educative pe tema protejării mediului înconjurător. Elevii au îndeplinit diverse sarcini de lucru şi au învăţat să lucreze în echipă, cu scopul de a adopta o atitudine responsabilă faţă de natură şi de a învăţa să acţioneze conştient pentru protejarea ei. Utilitatea jocului în împrospătarea cunoştinţelor copiilor despre biodiversitate a fost demonstrată din primele minute ale activităţii, atunci când timpul necesar fiecărui elev pentru găsirea răspunsurilor a fost foarte mare, urmând ca pe parcurs timpul să fie cu mult scurtat, iar variantele oferite să fie din ce în ce mai numeroase. Echipa a punctat cu această ocazie faptul că învăţarea pe teme ecologice este o datorie morală pe care oamenii o au faţă de mediu şi faţă de ei înşişi, astfel încât ea nu poate fi impusă, dar este recomandată tuturor, indiferent de vârstă.

Această activitate în aer liber a însemnat apropierea elevilor de natură pentru a le trezi interesul copiilor de a cunoaşte, iubi şi ocroti natura, şi pentru educarea capacităţii de a respecta mediul înconjurător prin păstrarea echilibrelor biologice în natură.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro