Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti (21.09.2018)
21 Sep 2018

Excursia tematică, din data de 21.09.2018, la care au participat 10 elevi din clasele V-VIII din cadrul Şcolii Gimnaziale Nistoreşti din localitatea Nistoreşti, a fost o formă a activităţii practic-aplicative care a susţinut şi a întregit cunoştinţele teoretice ale elevilor într-un mod plăcut şi agreat de aceştia.

Copiii au fost transportaţi într-un cadru natural, într-o poiană situată la marginea localităţii, aproape de drumul către Mănăstirea Valea Neagră. Astfel, am creat un context prielnic în asimilarea noţiunilor şi adoptarea unui comportament adecvat în protejarea mediului.

Grupul ţintă a participat, prima dată, la o recapitulare a informaţiilor legate de protejarea biodiversității pregătindu-se în acest fel pentru jocurile ulterioare. Pentru această activitate elevii au utilizat harta tematică cu ajutorul căreia au înţeles mai bine unde este localizată aria protejată şi care sunt speciile de interes comunitar din interiorul acesteia.

S-au organizat jocuri educative cu caracter interactiv pe tema protejării mediului înconjurător. Aceste activităţi au stimulat lucru în echipă, imaginaţia, inventivitatea, creativitatea, cu scopul de a-i ajuta pe elevii să îşi formeze un comportament ecologic adecvat.

Primul joc educativ la care au fost antrenaţi toţi copiii a fost aruncarea unei mingi de la un copil la altul, simultan cu pronunţarea prenumelui şi a unei specii de animal sălbatic sau plantă a cărui denumire începe cu aceeaşi literă ca prenumele. Astfel, au avut ocazia să se familiarizeze cu ritmul alert şi tematica activităţilor din cadrul excursiei, totodată li s-a testat vigilenţa, concentrarea şi viteza de reacţie a acestora.

Cel de-al doilea joc a stimulat creativitatea, spriritul de echipă, organizarea eficientă şi rapiditatea în executarea sarcinii de lucru. Tinerii au realizat un instrument muzical, având ca resurse materiale elemente din natură, fără ca utilizarea acestora să conducă la deteriorarea mediului (iarbă, frunze, fructe sălbatice şi ramuri căzute etc.). Cei 10 participanţi au ales să construiască o liră din diverse elemente vegetale, ocazie cu care au conştientizat faptul că natura este o sursă inepuizabilă de resurse, inclusiv în scop artistic, cu condiţia adoptării unui comportament responsabil pe termen lung faţă de aceasta.

Într-un mod interactiv şi care a sporit amuzamentul, cei 10 au parcurs un traseu cu ocolirea obstacolelor naturale, aceştia fiind nevoiţi să facă slalom cu ochii închişi printre copaci şi vegetaţie înaltă. Aceştia s-au aliniat unul în spatele celuilalt, fiecare ţinându-se de colegul din faţa sa şi au ales un lider de echipă care să rămână cu ochii deschişi, să stea în fruntea şirului şi să îi ajute să parcurgă traseul. Astfel, aceştia au deprins abilităţi de lucru în echipă şi au înţeles mai uşor importanţa fiecărui element (vegetal, animal sau uman) pentru menţinerea echilibrului în natură.

Cu ajutorul ultimul joc elevii au reluat toate informaţiile legate de protejarea biodeversităţii din situl vizat, cu scopul de a şi le însuşi şi mai bine.

Activităţile desfăşurate în acest cadru natural au urmărit formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, au venit în completarea ritmului cotidian al activităţilor şcolare, stârnind curiozitatea şi dorinţa de implicare a copiilor şi stimulându-le acestora creativitatea şi dezvoltarea unei atitudini ecologice pozitive.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro