Excursie tematică cu elevii Şcolii Gimnaziale Vetreşti-Herăstrău, com. Nistoreşti (28.09.2018)
4 Oct 2018

Excursia tematică și-a dovedit utilitatea şi de această dată prin entuziasmul manifestat de cei 10 elevi din clasele VI-VIII în a înţelege necesitatea de a proteja biodiversitatea şi adopta, cu precădere, un comportament ecologic faţă de situl comunitar Şindriliţa. Activitățile s-au desfășurat într-o poiană largă situată pe unul dintre dealurile de la marginea localității.

S-a efectuat, la începutul excursiei, o recapitulare a informaţiilor legate de protejarea biodiversității pregătind elevii pentru jocurile ulterioare. Pentru această activitate elevii au utilizat harta tematică şi au avut prilejul de a înţelege mai bine unde este localizată aria protejată şi care sunt speciile de interes comunitar din interiorul acesteia.

Au participat la jocuri educative cu caracter interactiv pe tema protejării mediului înconjurător care au stimulat lucrul în echipă, imaginația, inventivitatea, creativitatea, cu scopul de a-i ajuta pe elevii să îşi formeze un comportament ecologic adecvat.

Jocurile au urmărit testarea vigilenţei, concentrării, vitezei de reacţie, creativitatea, spiritul de echipă, organizarea eficientă şi rapiditatea în executarea sarcinilor de lucru, stimularea spiritului de competiţie, creşterea încrederii în colegi şi îmbunătăţirea comunicării între aceştia. Mai mult decât atât, toate acestea au fost metode prin care elevii au conştientizat faptul că natura este o sursă inepuizabilă de resurse, cu condiţia adoptării unui comportament responsabil pe termen lung faţă de aceasta.

Excursia tematică a venit în completarea ritmului cotidian al activităţilor şcolare, stârnind curiozitatea şi dorinţa de implicare a copiilor şi stimulându-le creativitatea şi dezvoltarea unei atitudini ecologice responsabile.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro