Conștientizare și informare
11 Dec 2017

Acţiunile propriu-zise din cadrul proiectului sunt absolut necesare, însă valoarea adăugată a proiectului este şi ea deosebit de importantă şi este reprezentată de reorientarea comportamentului membrilor comunităţilor din zonă, de educarea favorabilă, în spiritul protecţiei mediului (ecoturism) și în scopul înţelegerii necesităţii de a proteja şi conserva speciile şi habitatele de pe suprafața sitului.

Acest proces presupune informarea constantă asupra drepturilor și avantajelor rezultate din menținerea biodiversității actuale din aria protejată, astfel încât proiectul să aibă un impact sigur și pe termen lung. În acest mod, se va contribui la diminuarea şi chiar anularea activităților care ar putea periclita sistemul ambiental natural de suport, cum ar fi: activitățile turistice necontrolate, activitățile de defrișare, braconajul și vânătoarea excesivă.

Prin urmare, mesajul transmis prin intermediul acestor acțiuni de informare, educare și conștientizare este menit să provoace o reacție pozitivă, o schimbare de comportament sau de atitudine a grupului țintă și a stakeholder-ilor cu referire la ariile naturale protejate, indiferent de sistemul social, economic și politic.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro