Infopunct Nereju (08.09.2018)
28 Sep 2018

Cu ocazia târgului tradiţional organizat de Sfânta Maria Mică, echipa noastră a revenit în mijlocul comunităţii locale din Nereju, localitate pe teritoriul administrativ al căreia este situată aria naturală Şindriliţa, pentru a prezenta vizitatorilor valoarea ecologică a sitului şi importanţa activităţilor derulate prin proiect pentru conservarea speciilor de animale sălbatice din aria protejată şi a mediului lor de viaţă.

De această dată, informaţiile generale despre aria protejată Şindriliţa au fost o noutate doar pentru o parte dintre cei prezenţi, reîntâlnind la standul nostru câţiva localnici cu care am discutat despre proiect la vizita anterioară. Pentru o informare completă, care să crească şansele unei schimbări de mentalitate a comunităţii locale, toţi participanţii la eveniment care au vizitat infopunctul au aflat date legate de activitățile prevăzute a fi realizate prin proiect. Cei prezenţi au reţinut astfel faptul că aceste activităţi converg către asigurarea unui management adecvat al ariei protejate, în vederea menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care Şindriliţa a fost desemnat sit Natura 2000.

Participanţilor le-au fost precizate şi unele avantaje de care localnicii din zonă se pot bucura. Aceştia au aflat despre oportunitatea de a obţine etichetă ecologică pentru produsele locale sau sprijin pentru accesarea fondurilor de la UE, despre crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea infrastructurii, precum şi despre posibilitatea de a beneficia de venituri suplimentare prin promovarea ecoturismului.

Prin activitatea de informare realizată pe parcursul după-amiezei de târg, infopunctul a reuşit să capteze atenţia şi disponibilitatea la discuţii a multora dintre participanţi, veniţi inclusiv din comunele învecinate. Acestora le-a fost transmis faptul că schimbările urmărite prin proiect sunt menite să asigure o stare de conservare favorabilă a celor şase specii şi trei habitate de interes comunitar existente în aria protejată Şindriliţa.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro