Infopunct Nereju (15.08.2018)
28 Aug 2018

Unde se află aria naturală Şindriliţa? De ce este nevoie de protejarea biodiversităţii din interiorul acesteia? Există activităţi prin care localnicii, agenţii economici sau alți factori riscă să deterioreze sau să distrugă mediul de viaţă al speciilor protejate din sit? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care au aflat răspuns vizitatorii târgului tradiţional din Nereju organizat cu prilejul sărbătorii religioase Sfânta Maria Mare, în cadrul căruia a fost amenajat primul infopunct pentru promovarea proiectului.

Fiind unul dintre cele mai importante târguri locale din județ, evenimentul a reunit vizitatori din întreaga zonă, prilej pentru a conştientiza un public numeros în legătură cu impactul antropic asupra biodiversităţii din situl Şindriliţa. La standul special amenajat, vizitatorii au fost informaţi cu privire la derularea proiectului şi importanţa conservării celor şase specii de interes comunitar şi trei habitate protejate din aria naturală vizată, toate informaţiile regăsindu-se şi în materialele de conștientizre pe care aceştia le-au primit în cadrul evenimentului.

În acest mod, cei care au vizitat infopunctul au primit detalii lămuritoare cu privire la activităţile cu potenţial distructiv asupra sitului Natura 2000 Şindriliţa, precum şi activităţile benefice conservării acestei arii naturale, pentru a contribui la rândul lor la popularizarea informaţiilor printre membrii comunităţii din care fac parte.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro