Infopunct Nistoreşti (14.09.2018)
29 Sep 2018

Mai târziu poate fi prea târziu, în ceea ce priveşte protejarea diversităţii biologice din aria naturală Şindriliţa! Aceasta a fost deviza pe care am transmis-o tuturor celor care ne-au vizitat infopunctul din cadrul festivalului tradiţional din Nistoreşti. Scopul acesteia a fost de a-i conştientiza pe participanţi asupra importanţei elaborării unui plan de management pentru gestionarea eficientă a sitului Şindriliţa, în condiţiile întârzierii aplicării în timp util a măsurilor de conservare existând riscul de a se produce efecte negative asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din sit.

Desfăşurat în zi de sărbătoare (Înălţarea Sfintei Cruci), festivalul a adus împreună un număr mare de localnici din zona de munte a judeţului şi vizitatori sosiţi din alte colţuri ale Vrancei. Infopunctul a fost pentru mulţi participanţi prilejul pentru a afla că protejarea naturii nu înseamnă neapărat interzicerea activităților umane, iar o arie naturală protejată presupune continuarea acelor activităţi economice tradiţionale care nu dăunează naturii.
Mai mult decât atât, cei care s-au oprit la standul de informare au aflat ce este şi la ce ajută planul de management propus a fi elaborat prin proiect. Aceştia au fost informaţi despre faptul că documentul va include măsuri de conservare a speciilor de urs brun, lup, râs, triton carpatic, triton cu creastă şi zglăvoc din Şindriliţa, precum şi a habitatelor naturale protejate constituite de fâneţele montane, pădurile de fag şi pădurile acidofile de molid din sit.

Datorită activităţii de informare de la festivalul din Nistoreşti, participanţii au înţeles şi că, odată aprobat, acest plan va funcţiona ca un regulament ce stabilește clar activitățile permise sau interzise și zonele posibile de desfășurare în interiorul ariei protejate.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro