Infopunct Nistoreşti (29.08.2018)
10 Sep 2018

Desfăşurat pe un platou natural din comuna Nistoreşti, festivalul local organizat în zi de sărbătoare creştină (Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul) a fost o bună ocazie pentru realizarea unui nou infopunct de conștientizare a vizitatorilor în ceea ce priveşte impactul negativ al omului asupra mediului natural de viaţă al speciilor de carnivore mari (urşi, lupi şi râşi) din situl Șindrilița.

Comunicarea directă cu publicul în cadrul standului amenajat s-a dovedit foarte eficientă pentru promovarea comportamentului responsabil faţă de diversitatea biologică din situl Natura 2000 Şindriliţa, fie că este vorba despre conservarea fâneţelor montane şi a pădurilor de fag şi molid de pe suprafaţa ariei naturale, sau despre protejarea speciilor de interes comunitar de carnivore mari, amfibieni şi peşti, numeroase în sit. Interacţiunea cu participanţii la festival, sosiţi în număr mare îndeosebi din localităţile învecinate, a fost prilejul de a-i informa despre existenţa, localizarea şi importanţa sitului de interes comunitar Şindriliţa. Pentru majoritatea celor care au vizitat infopunctul, datele despre situarea zonei protejate pe teritoriul administrativ al comunelor Nistoreşti și Nereju, despre rolul de coridor ecologic pe care aceasta îl îndeplineşte în mod deosebit pentru exemplarele de urs şi lup din sit şi despre apartenenţa sa la reţeaua europeană de arii protejate Natura 2000 au avut caracter de noutate şi au crescut gradul de interes pentru protejarea faunei sălbatice şi a habitatelor naturale din aria vizată.

Pe lângă toate acestea, prin distribuirea materialelor de informare inclusiv către participanţi veniţi la târg din judeţele învecinate, infopunctul şi-a atins obiectivul de a informa şi conştientiza un public cât mai larg asupra bogăţiei patrimoniului natural din zona de munte a Vrancei, în mod deosebit din punctul de vedere al biodiversităţii şi al potenţialului turistic.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro