Prezentare elevi de la Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, localitatea Vrîncioaia (23.11.2018)
29 Nov 2018

În data de 23.11.2018, la Şcoala Gimnazială „Neculai Jecheanu”, din localitatea Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia, a avut loc o nouă întâlnire cu un nou grup de elevi din ciclul gimnazial pentru a li se prezenta importanţa educaţiei ecologice în formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice.

Au participat 20 de elevi din clasele a VI-a şi a VIII-a cărora li s-a demonstrat necesitatea protejării biodiversităţii, valoarea naturală deosebită a sitului de importanţă comunitară Şindriliţa, importanţa implementării proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor vizate, precum şi ameninţările sau presiunile la adresa naturii şi necesitatea dezvoltării de comportamente adecvate protejării acesteia. Prin intermediul acestei întâlniri, elevii au fost ajutaţi să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi să-şi asume răspunderea pentru gospodărirea eficientă a resurselor mediului înconjurător şi pentru menţinerea calităţii mediului.

În acest sens, s-au prezentat informaţii sumare despre beneficiarul proiectului, Ocolul Silvic Năruja, precizându-se implicarea acestuia în proiecte şi activităţi de conservare a biodiversităţii în zonele în care acesta își desfășoară activitățile.

S-a prezentat elevilor noţiunea de biodiversitate, aceştia înţelegând că noțiunea se referă la viața de pe pământ, la specii și habitate, plante, copaci, flori, păsări, animale domestice și sălbatice.

S-au fixat cunoștințele privitoare la amenințările cu care se confruntă natura în prezent,  poluarea, aruncarea deșeurilor peste tot, vânătoarea sau tăierea copacilor. Elevii au înţeles diferenţa dintre braconaj şi vănătoarea legală (desfăşurată doar în anumite momente şi în condiţii speciale) şi diferenţa dintre defrişarea abuzivă a pădurilor şi tăierea copacilor în regim silvic conform prevederilor legii.

Această întâlnire a condus la creşterea nivelului educaţiei şi conştientizarea în rândul elevilor asupra importanţei cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul proiectului care vizează situl de interes comunitar ROSCI0228 Șindrilița. Participanții au fost ajutați să înțeleagă importanța educației ecologice şi a-i determina să aibă o atitudine pozitivă faţă de mediu.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro