Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Şindriliţa, am realizat o prezentare pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” din satul Nereju, situat în zona de munte a judeţului Vrancea.

Pentru cei 20 de copii din clasele a VI-a şi a VII-a, întâlnirea s-a dovedit utilă pentru a afla despre existenţa şi caracteristicile sitului, precum şi pentru a conştientiza actualele pericole la adresa naturii şi numeroasele modalităţi prin care ei înşişi o pot proteja.

Interesul elevilor faţă de tema protejării speciilor de animale şi a habitatelor naturale a fost evident încă de la începutul prezentării, atenţia fiindu-le captată de imaginea de pe roll-upul proiectului, amplasat în sala de clasă, care înfăţişează un exemplar din specia protejată Ursus arctos (ursul brun), existentă în sit. Au fost prezentate şi celelalte specii protejate de animale din aria naturală Şindriliţa, membrii echipei aducând lămuriri asupra unora dintre specii pe care elevii le-au confundat cu altele (de exemplu, tritonul cu creastă a fost iniţial identificat de copii drept salamandră).

Încurajaţi să discute şi despre ameninţările cu care consideră ei că se confruntă natura în prezent, elevii au indicat la unison omul ca fiind principalul pericol. În acest context creat, copiii au putut înţelege nevoia de a stabili şi respecta reguli şi de a desfăşura activităţi specifice care să asigure conservarea speciilor protejate din sit.

În încheierea prezentării, toţi participanţii au primit pliante informative, rucsacuri şi şepci personalizate şi au fost încurajaţi să intre pe website-ul şi pagina de Facebook ale proiectului, pentru a se putea informa în continuare în legătură cu protejarea ariei naturale Şindriliţa.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro