Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.10.2018)
12 Oct 2018

Copiii, din fragedă copilărie, trebuie să fie educați în spiritul respectului față de natură şi dezvoltării unei relații de armonie cu mediul înconjurător, deoarece acesta reprezintă un mecanism viu de a cărui bună funcționare depinde întreaga activitate umană.

Educația ecologică şi conturarea deprinderilor de a prețui şi respecta mediul înconjurător începe, mai ales, în rândul elevilor, deoarece ei sunt cetățenii de mâine care vor fi factori activi în protejarea naturii şi în acțiunea de conciliere a omului cu natura.

În acest scop, a avut loc cea de-a doua întâlnire educativă la Școala Gimnazială Nereju, în data de 05.10.2018, ora 11.00, realizată de Ocolul Silvic Năruja, în cadrul proiectului “Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița”, la care au participat 20 de elevi din clasele V – VIII. 

Şi de această dată obiectivul acestui demers educativ a fost creșterea nivelului de educație şi conștientizare în rândul elevilor din localitatea Nereju asupra importanței cunoașterii şi adoptării unui comportament responsabil faţă de mediu, în general, şi față de conservarea biodiversității, în special.

Prezentarea tematică a constat în informarea celor 20 de participanţi de către membrii echipei de implementare a proiectului privind conservarea biodiversității, caracteristicile şi valoarea naturală a sitului de importanţă comunitară Șindrilița, importanța proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor din sit, precum şi amenințările la adresa naturii şi comportamentele adecvate protejării acesteia.

În cadrul acestei întâlniri educative au fost prezentate activitățile Ocolului Silvic Năruja în domeniul protejării biodiversităţii, acesta fiind beneficiarul proiectului şi custodele sitului Şindriliţa. Prezentarea a venit în întâmpinarea nevoilor elevilor de a cunoaște mai multe despre ariile protejate din propriul județ şi, mai ales, despre aria naturală protejată Şindriliţa care se află în apropierea localității în care trăiesc şi despre care nu aveau prea multe cunoștințe. S-au adus clarificări legate de noțiunile de specie şi habitat, s-au prezentat speciile protejate de animale existente în sit şi a habitatelor naturale protejate care se găsesc pe suprafața acestuia. Pentru o mai bună înţelegere, au fost prezentate şi câteva imagini cu animale sălbatice suprinse de camerele de supraveghere video din sit, ceea ce a stârnit şi mai mult curiozitatea grupului ţintă.

Echipa de implementare a folosit cu succes şi metodele educaţiei informale prin intermediul jocurilor educative pe teme ecologice, care să îi ajute pe copii să asimileze mai uşor noţiuni legate de protejarea mediului şi să îşi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de situl Şindriliţa.

Jocurile au sporit entuziasmul copiilor de a contribui la alcătuirea unui cod de reguli pentru protejarea şi conservarea naturii şi s-au bucurat că, prin intermediul spiritului creativ, al îndemânării în artele plastice şi al spiritului de echipă, au avut parte de  înţelegeri sporite în legătură cu necesitatea de a proteja biodiversitatea.

Cu prilejul acestei activităţi, copiii au înțeles că omul este inseparabil de mediul în care trăieşte şi că trebuie să dezvolte un comportament atent şi corect faţă de el, să acţioneze în direcţia respectului și protejării mediului din convingere, nu din constrângere.

Cu prilejul acestei activităţi, copiii au înțeles că omul este inseparabil de mediul în care trăieşte şi că trebuie să dezvolte un comportament atent şi corect faţă de el, să acţioneze în direcţia respectului și protejării mediului din convingere, nu din constrângere.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro