Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (12.10.2018)
20 Oct 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul.

Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 12.10.2018, ora 10.00, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi activități de educație, conștientizare, informare în cadrul proiectului, de data aceasta, la Școala Gimnazială Nereju Mic, din localitatea Nereju Mic, comuna Nereju, judeţul Vrancea. Grupul țintă a fost format din 20 de elevi ai claselor V – VIII.

Din toți elevii participanți, numai un singur elev a vizitat situl Şindriliţa împreună cu familia şi prietenii şi, cu acest prilej, a povestit pe scurt experiența sa, oferind detalii cu privire la zona izolată în care se află situl, traseul dificil de parcurs până la acesta şi pădurile de fag deosebit de frumoase din interiorul sitului care l-au impresionat. Această experiență a conturat şi mai mult posibilitatea membrilor echipei de implementare de a face o prezentare mai amplă a sitului, a speciilor şi habitatelor din sit, de a îmbogăți cunoștințele copiilor explicându-le că acest tip de habitat natural forestier poartă denumirea științifică de „Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum”, fiind vorba despre păduri de făgete pure sau de făgete amestecate cu conifere, care se dezvoltă la altitudini de 500-1400 m.

Membrii echipei au prezentat, apoi, cele şase specii de interes comunitar din aria naturală Șindrilița şi au enumerat şi alte animale existente în interiorul acesteia, pentru a ajuta la conştientizarea elevilor asupra diversităţii biologice şi necesităţii protejării sale.

Mai mult decât atât, echipa a considerat că procesul de educare și de fixare a informațiilor este cel mai bine completat prin intermediul unor jocuri și activităţi interactive pe tema protejării mediului înconjurător. Jocurile pe tema ecologiei au urmărit să satisfacă curiozitatea copiilor față de mediul înconjurător cu accent pe valențele formative care să transforme această curiozitate în dorința de a proteja natura care este din ce în ce mai amenințată de către oameni. Elevii au format echipe şi au colaborat pentru îndeplinirea diverselor sarcini de lucru, fiind îndrumați pe tot parcursul activităților interactive de către membrii echipei de proiect.

Pe deasupra, copiii au avut ocazia şi să vizioneze două filme scurte realizate în cadrul proiectului. Primul dintre acestea le-a captat atenția în mod deosebit, întrucât conţine, pe lângă prezentarea ariei naturale Șindrilița, şi detalii despre specia protejată Ursus Arctos (ursul brun) care trăiește în sit.  În acest sens prezentarea i-a ajutat să înţeleagă importanţa habitatului natural în viaţa ursului şi a fiecărei specii sălbatice.

Şi de această dată elevii au înțeles importanța deosebită a regulilor şi măsurilor specifice de conservare a sitului şi necesitatea de a se mobiliza să îşi asume rolul de modele şi promotori ai comportamentului responsabil faţă de mediu şi faţă de societate. Echipa a reuşit cu succes să le capteze atenția pentru a se asigura că informațiile învățate vor fi ulterior folosite în viața de zi cu zi, explicându-le noțiuni de bază despre ecologie şi biodiversitate şi oferindu-le materialele suport în legătură cu protejarea ariei naturale Şindriliţa.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro