Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (21.09.2018)
30 Sep 2018

În data de 21.09.2018, Ocolul Silvic Năruja, în calitate de promotor de proiect, a organizat cea de-a doua întâlnire de educație şi conștientizare pentru un nou grup de 20 de elevi din clasele V-VIII ai Şcolii Gimnaziale Nistoreşti, judetul Vrancea.

Obiectivul întâlnirii a vizat creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor din localitatea Nistoreşti asupra importanței cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul proiectului care vizează situl de interes comunitar ROSCI0228 Șindrilița.

Deși situl Șindrilița este poziționat pe teritoriul comunelor Nistoreşti și Nereju, elevii nu au fost informați până acum cu privire la existența acestuia. Astfel, demersurile educative ale echipei de implementare au stârnit interesul elevilor prin prezentarea sitului de importanță comunitară Şindriliţa ca făcând parte din reţeaua europeană de arii protejate, Natura 2000, insistându-se pe importanța acesteia în conservarea biodiversităţii de pe continent.

Membrii echipei de implementare au creat un climat educativ favorabil asimilării treptate a cunoştinţelor şi înţelegerii necesităţii de a proteja biodiversitatea şi de a adopta un comportament prietenos faţă de natură, cu ajutorul imaginilor, filmelor scurte, exemplelor, împărtăşirii cunoştinţelor şi experienţelor, Astfel, această întâlnire educativă a constituit un impuls pentru cei 20 de elevi participanţi de a înţelege efectele pe care le au acţiunile comunităţilor locale asupra menținerii și păstrării biodiversității actuale ale ariei protejate, de a deveni responsabili şi de a adopta un comportament prin care să protejeze aria naturală Şindriliţa.

Elevii au primit cu entuziasm şi materialele suport pentru a se putea informa în continuare în legătură cu protejarea ariei naturale Şindriliţa şi au asigurat membrii echipei de implementare că se vor mai implica și în alte acțiuni de informare și educare în vederea prevenirii şi chiar stopării eventualelor efecte negative ce pot apărea ca urmare a numeroaselor presiuni şi ameninţări posibile asupra ariilor protejate.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro