Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (30.05.2018)
13 Jun 2018

Ce este biodiversitatea? Ce este o arie naturală protejată? Unde se află situl Şindriliţa şi de ce este el important? La aceste întrebări au găsit răspuns elevii Şcolii Gimnaziale Nistoreşti pe parcursul primei întâlniri de informare organizate în cadrul programului educativ al proiectului. Având ca temă protejarea biodiversităţii din situl Şindriliţa, prezentarea a fost interactivă şi a determinat participarea la discuţii a tuturor celor 20 de elevi prezenţi, din clasele VI-VIII.

Copiii au aflat care este semnificaţia unor termeni precum biodiversitate, arie naturală protejată, specie şi habitat, înţelegând că ei înşişi fac parte din diversitatea biologică, pe care sunt datori să o protejeze pentru a menţine un mediu echilibrat. Câţiva dintre ei au menţionat că au văzut diverse specii de animale, printre care urşi, lupi sau tritoni, la marginea sau în pădurea din apropierea localităţii. Echipa a folosit această ocazie pentru a-i ajuta pe elevi să conştientizeze necesitatea de a păstra distanţa faţă de animalele sălbatice şi de a nu le deteriora habitatul natural, în scopul conservării speciilor şi a mediilor de viaţă ale acestora.

Prezentarea realizată în şcoală i-a ajutat pe elevi să conştientizeze valoarea naturală a sitului Şindriliţa, importanţa implementării proiectului şi necesitatea adoptării unui comportament prietenos faţă de natură în general. Copiii au primit materiale suport special pregătite pentru ei (pliante de prezentare a proiectului şi a sitului Şindriliţa, precum şi rucsacuri şi şepci personalizate) şi au asigurat echipa că se vor implica și în viitoarele acțiuni de educaţie ecologică realizate în școala lor.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro