Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău (28.09.2018)
8 Oct 2018

În data de 28.09.2018, a fost organizată cea de-a doua întâlnire de educaţie realizată prin proiect în Şcoala Gimnazială Vetreşti-Herăstrău din localitatea Vetreşti-Herăstrău, comuna Nistoreşti, jud. Vrancea. Printre cei 20 de elevi care au luat parte s-au numărat elevi participanţi ai primei întâlniri organizată în şcoală, cât şi participanţi noi. Din acest motiv, prezentarea a constat în implicarea acestora în recapitularea informaţiilor şi acumularea de noi cunoştinţe, precum şi în jocuri educative pe teme ecologice, care sunt mijloace valoroase în învăţarea şi formarea unui comportament ecologic.

Copiii şi-au amintit parţial sau chiar integral unele informaţii, dovedind că participarea la prima întâlnire de educaţie ecologică a fost eficientă, stârnindu-le interesul, determinându-i să reţină numeroase aspecte importante legate de protejarea mediului şi să adopte o atitudine favorabilă conservării naturii. Au avut din nou şansa să-şi îmbogățească cunoștințele cu informații despre mediu, sănătatea mediului, factori şi agenți de poluare, ameninţări, etc.

Totodată, participanţilor le-a fost oferită ocazia să-şi amintească tot ceea ce au aflat despre aria naturală Şindriliţa în cadrul primei prezentări realizate în şcoală. Elevii au fost ajutaţi de echipa de proiect să-şi completeze cunoştinţele despre localizarea, suprafaţa şi valoarea naturală a sitului, astfel încât să conştientizeze necesitatea protejării sale şi să adopte un comportament corespunzător pe viitor. Echipa a solicitat elevilor să enumere speciile protejate de animale din aria naturală Şindriliţa, aceştia amintindu-şi mai ales cele trei specii de carnivore (urs, lup, râs) şi primind în completare informaţii despre celelalte specii existente în sit (triton cu creastă, triton carpatic şi zglăvoc).

Primii pași de urmat pentru protejarea mediului înconjurător şi a ariei protejate Şindriliţa au fost, de asemenea, reluaţi prin oferirea de exemple comportamentale. De-a lungul prezentării, elevii au fost încurajaţi să exprime ceea ce cunosc despre conservarea diversității biologice, să ofere exemple, să împărtăşească din propria experienţă, să participe voluntar la jocurile educative, să colaboreze şi să găsească soluţii creative, adaptate resurselor pe care le au la dispoziţie, pentru problemele cu care se confruntă mediul înconjurător.

Prezentarea teoretică a fost urmată de organizarea a şase jocuri educative pe tema protejării mediului înconjurător, pe parcursul cărora elevii au format echipe şi au îndeplinit diverse sarcini de lucru. Datorită caracterului interactiv al acestor activităţi, au fost valorificate şi stimulate imaginaţia, inventivitatea, creativitatea, ingeniozitatea, dorinţa de cunoaştere a copiilor, cu scopul de a-i ajuta să adopte repede şi uşor o atitudine responsabilă faţă de natură şi să acţioneze conştient pentru protejarea ei.

Copiii au fost încurajaţi să transmită toate aceste informaţii către familie, prieteni şi colegi pentru a-i ajuta să conştientizeze responsabilitatea pe care o au pentru protejarea mediului întrucât grija față de mediu înseamnă și grijă față de comunitate, preocupare pentru bunăstarea și sănătatea sa.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro