Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 Jun 2018

Educaţia ecologică este educaţie pentru viaţă. Aceasta a fost concluzia celei de-a doua activităţi de informare şi conştientizare a cadrelor didactice realizată în cadrul proiectului, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din localitatea Nereju, situată în apropierea sitului Şindriliţa.

Întâlnirea a avut ca scop informarea celor 10 profesori participanţi cu privire la conceptul de biodiversitate şi eforturile la nivel european de conservare a acesteia, insistându-se în mod deosebit pe importanţa educaţiei pe tema protejării biodiversităţii. Pe parcursul prezentării, experienţa didactică a majorităţii celor prezenţi, care au avut ocazia să îndrume mai multe generaţii de elevi, i-a făcut să înţeleagă un fapt concret: adevărata educaţie ecologică trebuie să înceapă din copilărie, întrucât ea contribuie la formarea unei conştiinţe ecologice din care rezultă o comportare atentă şi corectă faţă de mediu.

Profesorii au fost interesaţi de acest aspect, prezentat de echipa de proiect din perspectiva rolului esenţial pe care îl are şcoala în procesul educării pentru protejarea mediul înconjurător. Aceştia au discutat despre impactul interacţiunii zilnice pe care o au cu elevii şcolii şi şansa de a-i forma pentru viaţă din toate punctele de vedere, inclusiv cel al potejării mediului înconjurător.

Câţiva profesori au specificat faptul că formarea unei conduite ecologice a elevilor din Nereju este cu atât mai necesară cu cât întreaga comunitate locală a realizat de-a lungul timpului şi activităţi cu impact negativ asupra pădurilor şi biodiversităţii din zonă. Cei prezenţi au precizat că se vor implica în mod constant în educarea copiilor pe această temă, deoarece întâlnirea i-a ajutat să realizeze cât de important este ca elevii să cunoască problemele de mediu actuale şi să conştientizeze rolul pe care îl au în protejarea naturii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro