9410 – Păduri acidofile de molid Picea abies din etajul montan

Descriere:
Habitatul este reprezentat de pădurile de molid sau molid și brad din etajele înalte, montan superioare. Pădurile apar pe un substrat scheletic, de la altitudinea de 1000 m până la limita etajului subalpin, 1850 m.

Specii caracteristice:
Soldanella hungarica ssp. major, Hieracium rotundatum, speciile subaliantei Soldanello-Picenion (Soldanella hungarica ssp. major, Silene heuffeli), Luzula sylvatica

Suprafaţa ocupată în situl Şindriliţa:
40%

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro